Oefeningen / Exercizes

Op de middelbare school begon ik met tekenoefeningen. Meestal waren dat ‘standen’ van het menselijk lichaam. Het begon op kladjes en op lege achterkanten van bedrukte vellen. Belangrijke bronnen waren een boek met tekeningen van Michelangelo en de strips van Kuifje. Later tekende ik naar het leven. Onlangs heb ik er voorbeelden van teruggevonden.

When at school I started to do drawing exercises. Mostly the sketches were of movements of the human body. It started on scraps of paper and on the back of printed sheets. My inspiration were Tintin by Hergé and a book with drawings by Michelangelo. Later I sketched ‘life’. Recently I’ve found some examples.

© Peti Buchel