Beeldleveranciers

In 1994 startte Rijkswaterstaat met het experimentele InfraLab. Tijdens bijeenkomsten van InfraLab werden burgers naar oplossingen voor infrastructurele problemen gevraagd. Hank Kune en Ad de Rooij waren de aanjagers van het project. Hank Kune vroeg mij of ik wat gezegd werd ter plaatse in tekeningen wilde omzetten, omdat niemand toch notulen leest. Gezien de omvang van het project mocht ik het samen met twee andere tekenaars van mijn keuze doen: Carolien Feldbrugge en Femke van Heerikhuizen. Zo ontstond Beeldleveranciers in 1995. Gezien de snelheid waarmee beelden geproduceerd moesten worden, viel de keuze op een cartoonachtige tekenstijl gemaakt met de viltstift. Het studiowerk dat daarna volgde, werd gemaakt in dezelfde kloeke stijl.

Toekomstverkenning /Long range forecast visueel notuleren/visual note taking

Toekomstverkenning /Long range forecast
visueel notuleren/visual note taking

In 1994 the Dutch Governmental Department of Water Management (RWS) started the experimental InfraLab. InfraLab organized meetings during which ‘the man in the street’ was asked for solutions to infrastructural problems. The project was set up by Ad de Rooij and Hank Kune. Hank Kune asked me to translate what was being said on the spot into images. He believed that notes taken during meetings were never read. With drawings it would be different. Because of the size of the project I could bring two colleagues: Carolien Feldbrugge and Femke van Heerikhuizen. Beeldleveranciers was formalized in 1995. As the drawings had to be produced swiftly and accurately we chose cartoons made with markers as the medium. The subsequent studio work was done in the same robust style.

Meebewegen/Moving in tune visueel notuleren/visual note taking

Naast het visueel notuleren maakt Beeldleveranciers ook illustraties voor publicaties. Om de slagkracht wat betreft creativiteit, kennisbreedte en productiesnelheid te verhogen gingen Carolien Feldbrugge en ik samenwerken als Bufé. Bijgevoegd zijn enkele voorbeelden van Bufé.

In de serie Energie uit Water voor Deltares

Uit de publicatie: Energie uit Water van Deltares Salt-fresh water osmose. From the publication: Energy from Water by the Dutch Water Authority Deltares

In addition to visual note taking Beeldleveranciers also specializes in illustrations for publications. To strengthen creativity, width of knowledge and speed of production Carolien Feldbrugge and I joined forces as Bufé. Here some examples of illustrations made as Bufé. 

Rechten vh kind op scholing

Rechten van het Kind op scholing/Children’s Rights: education

Beeldleveranciers bestaat niet meer. Na 20 jaar zijn de leden van de coöperatie ieder haar weegs gegaan. Op 1 april 2017 werd de coöperatie na een intern conflict opgeheven. Inmiddels zijn er zeer veel tekenaars die dit werk doen en met succes en zo moet het ook. Sommige van hen zijn bij Beeldleveranciers begonnen zoals ondermeer: Willem van Albeslo, Menno Ravenhorst, Margreet de Heer en Maaike Hartjes.

Beeldleveranciers doesn’t exists anymore. The co-operation folded after twenty years on April 1 2017. After an internal conflict the members called it quits and went in different directions. Over the years many new designers have successfully started doing the job of visual note taking and that is a good thing. Some of them started with Beeldleveranciers. Notably: Willem van Albeslo, Menno Ravenhorst, Margreet de Heer and Maaike Hartjes.

Share this Post

© Peti Buchel