Middelbare School / Secondary School 1958-65

‘Age tendre et tete de bois’

In de stijl van Kuifje van Hergé: een mieters feestje/ in the style of Tintin by Hergé: a jolly party

Mijn middelbare schooltijd begon in 1958 met de ontdekking van Kuifje: de stripboeken van Hergé. Alles wat ik wilde leren over tekenen en verhaaltjes verzinnen vond ik in Kuifje. Ik hield vooral van de ‘klare lijn’ en het ‘realisme’. Twee tekeningen van mijn interpretatie van Hergé (1959).

My years in secondary school started in 1958 with the discovery of Tintin the graphic stories of Hergé. Everything I wanted to learn about drawing and making up stories I found there. I particularly liked the ‘clear line’ and the ‘realism’. Two sketches of my interpretations of Hergé’s drawings (1959).

Een Speelplaats/ a schoolyard 1959

In the first year I also rewrote the history book on Ancient History. Here the first page: Introduction. I did a lot of the illustrations.

In de eerste klas van het Gymnasium schreef ik ook mijn eigen lesmateriaal: Oude Geschiedenis. Hier de eerste bladzijde. Ik tekende veel van de illustraties.

De klassieken inspireerden mij zelfs tot het maken van menukaarten voor het kerstdiner van 1958

The classics even inspired me making menus for the Christmas dinner of 1958

Na mijn aanvankelijke enthousiasme veranderde de sleur van het klaslokaal en de gierende hormonen, mijn insteek. Na een ongelukkige affaire met een kus, bekeek ik alles alleen nog maar van een afstand.

‘Pleiners” in Amsterdam drowned in colored ink / ‘Pleiners’ in Amsterdam verdronken in de ecoline

My initial exuberance became tempered after the set in of the drudgery of the class room and the out of control hormones. An unhappy episode with a stolen kiss drove me to view life from a distance

Schetsjes in potlood van jongens / Sketches of boys in pencil 1959-1963

School opdracht: mozaïek gemaakt van kleurenfoto’s / School assignment: mosaic made from colour photographs (1960)

Fun with crime and adventure paperbacks / Plezier met misdaad en avonturen pocketboeken (1960)

Er waren drie belangrijke culturele ontwikkelingen waar ik veel plezier van had tijdens mijn schooljaren: goedkope pocketboeken, Franse ‘Nouvelle Vague’ films en Radio Luxembourg

Fantasy street view with cinema / Fantasie straatbeeld met bioscoop (1962)

In 1958 the year I went to secondary school the movie ‘Le Beau Serge’ was shown for the first time. It heralded a new era in French cinematography the ‘Nouvelle Vague’. I loved its imagery.

In 1958 het jaar dat ik naar het gymnasium ging kwam ‘Le Beau Serge’ uit. Met deze Franse film brak een nieuw tijdperk aan in de cinematografie. Het sprak me aan.

Johnnie Halliday populaire Franse rockzanger / Johnnie Halliday a popular French rock singer

There were three important cultural developments that gave me much pleasure during my school years: cheap paperbacks, French ‘Nouvelle Vague’ movies and Radio Luxembourg

1964 The Beatles: John, Paul, George & Ringo

And then there were The Beatles and The Rolling Stones. They were the embodiment of new sentiments. In a social order where everything was geared to ‘for the greater good’ , ‘keeping the world safe for democracy’ and ‘knowing your place’ irreverence became the goal. 

En toen waren er de Beatles en de Rolling Stones. Zij waren de belichaming van nieuwe sentimenten. In een maatschappij waar alles erop op gericht was om iedereen op z’n plek te houden door ‘de wereld veilig te maken’ tbv ‘het grootste goed’ werd gebrek aan ontzag een doel.

1964 The Rolling Stones: Bill Wyman & Brian Jones

Tijd om de middelbare school vaarwel te zeggen zonder diploma en naar de Akademie voor Beeldende Kunst in Arnhem te gaan.

Time to say goodbye to school without anything to show for and go to art college: the ABK in Arnhem.

© Peti Buchel