De waterwielen van Hama

De Blog is klaar, maar dat wil nog niet zeggen dat mijn interesse voor Syrië nu ook afgerond is. Daarvoor zijn de ontwikkelingen te spannend en heb ik intussen teveel stof vergaard. Mijn plan is om alles van de Blog af in een E-Book te verzamelen. Ik heb Hesseltje bereid gevonden om de E-Book te verzorgen. Ik heb ook een andere indeling gemaakt. Een Blog is perslot een proces en een boek is een project. Beide benader je anders. Zoveel heb ik wel geleerd van al die sessies waarbij ik d.m.v. tekeningen heb mogen notuleren. Ik heb het materiaal in 6 hoofdstukken opgesplitst: Op weg, Vroege geschiedenis, Het Ottomaanse Rijk, Mensen, Het dagelijks Leven en Ontwikkelingen. Al snel bleek dat er gaten vielen waar het beschikbare tekeningen materiaal ontoereikend was. Ik heb daarom sommige foto’s van Hesseltje gebruikt om in tekeningen om te zetten. Het is op dezelfde manier gedaan als de andere tekeningen: direct in inkt uit de losse pols in het schrift. Zoals deze tekening.

© Peti Buchel