Vrouwen nu Voor Later

www.vrouwennuvoorlater.nl is het online museum van de Tweede Feministische Golf 1969-1981 inclusief de Lesbische Emancipatie.

www.vrouwennuvoorlater.nl is an online museum of the Second Feministic Wave from 1969-1981 including the Lesbian Emancipation.

Het ontstaan van ‘Vrouwen Nu Voor Later’/ the birth of ‘Vrouwen Nu Voor Later’

In het begin van de negentiger jaren riep Marian Sax alle vrouwen in haar adres boekje bijeen in café ‘Eik en Linde’ aan de Plantage Middellaan onder het motto: ‘wat gaan we doen als we oud zijn?’. Hieruit kwam een werkgroep voort die in 1993 een congres organiseerde met de titel: ‘Een Vrolijke Oude Dag’. Het woord ‘Vrolijk’ refereerde zowel naar ‘Met Plezier’ als naar het engelse woord ‘Gay’ wat in dit geval op ‘Lesbisch’ slaat. Om het congres te realiseren, moesten er subsidies worden aangevraagd en sponsoring worden gezocht. Daartoe werd de stichting ‘Vrouwen Nu voor Later’ opgericht. Zowel Bertje als ik zaten van meet af aan in het stichtingsbestuur.

Marjan Sax 1983

At the start of the Ninetieths Marjan Sax invited all the women in her address book to come to the café ‘Eik en Linde’ to talk about: ‘What are we going to do when we are old?’. A team was formed to organize a congres on the subject of : ‘Een Vrolijke Oude Dag’  (A Gay Old Age). The word ‘Gay’  meaning both ‘cheerful’ as ‘Lesbian’ . Money was needed to organize the congres. To be able to get grants and sponsoring a foundation was started by the name of ‘Vrouwen Nu Voor Later’ (Women now for later) Both Bertje and me were from the beginning on board.

Op weg naar een Vrolijke Oude Dag in Cyberspace

Towards a Gay Old Age in Cyberspace

Populair onderwerpen tijdens het congres waren: wonen, pensioenen en sociale contacten. Ook een onderwerp was: ‘De Digitale Stad’. ‘De Digitale Stad’ was het geesteskind van Marleen Stikker en zij hield erover een praatje. Eelkje Verelst een lid van ons organisatorisch team was bekend met het ‘Intranet’, het systeem dat voor de opkomst van het World Wide Web computers op universiteiten met elkaar verbond. Zij had ons overtuigd dat zoiets als ‘De Digitale Stad’ onze oude dag zou helpen ‘Vrolijk’ te maken. Bertje en ik waren het helemaal met haar eens.

Mijn strip Aladin uit 1989 over een meisje dat ‘Cyberspace’ ontdekt/ Aladin my graphic story from 1989 about a girl who discovers ‘Cyberspace’

Popular subjects during the congres were: housing, living and pensions. One of the other subjects was ‘The Digital City’. ‘The Digital City’ was the brain child of Marleen Stikker and she gave the talk on the subject. Eelkje Verelst, one of the members of the organizing team, was familiar with the ‘Intranet’ a system that connected the computers of different universities before the advent of the World Wide Web. She had convinced us that something like ‘The Digital City’ would make our old age more ‘Gay’. Bertje and I enthusiastically agreed.

www.vrouwennuvoorlater.nl

2016 Margreet de Heer striptekenaar en dominee/ graphic story designer and minister of the faith

Stichting Vrouwen Nu Voor Later hield veel geld over aan het congres. De bedoeling was dat dat geld naar projecten ging die uit het congres zouden voortkomen. Toen niemand zich aanmeldde besloot het bestuur na 15 jaar zelf het geld te gaan besteden. Lidie Kleijn en Margreet de Heer werden bereid gevonden om een website te maken over de geschiedenis van de 2de Feministische Golf. Lidie opende haar eigen archief en kreeg historisch materiaal van anderen. Margreet maakte een webdesign in html met gebruik van Adobe Dreamweaver.

A lot of money was left after the congres in 1993. The board of Vrouwen Nu Voor Later kept the money to finance initiatives that came out of the congres. When after 15 years nobody had shown up, the team decided to spend the money. They asked Margreet de Heer and Lidie Kleijn to make a website about the history of the second feministic wave. Lidie opened her archives and asked others to do the same. Margreet designed the website in html using Adobe Dreamweaver.

2016 Lidie Kleijn feministische activist en kattenliefhebber/ feminist activist and cat lover

www.vrouwennuvoorlater.nl gaat naar WordPress

www.vrouwennuvoorlater.nl gets transferred to WordPress

Na een paar jaar was de website zo goed als af en hoefde alleen nog onderhouden te worden. Margreet  was inmiddels beroemd en had eigenlijk geen tijd meer. Dream Weaver was een programma voor professionals en niet echt ‘gebruikers vriendelijk. Tijd om de site om te laten zetten naar WordPress. We vonden Louwrens Duhen en Jet Schroot bereid om het te doen.

Lidie en Louwrens werkend aan www.vrouwennuvoorlater.nlworking on www.vrouwennuvoorlater.nl

After a few years was the website as good as ready. All that it still needed was managing. Margreet had become famous and had little time to give. Dream Weaver the software she had used for the website was not exactly user friendly. Time to switch to WordPress. We found Louwrens Duhen and Jet Schroot willing to take on the job.

2016 Prof. Dr Maaike Meijer van o.a. Paarse September en Lesbian Nation

Het omzetten van de site naar WordPress en het vervolg onderhoud werd gefinancierd door de vroegere Nederlandse tak van ‘Lesbian Nation’: Maaike Meijer en Mieke van Kasbergen.

Financing the transfer of the site to WordPress and its future maintenance was done by members the now defunct branche of the Dutch ‘Lesbian Nation’: Maaike Meijer and Mieke van Kasbergen.

2016 Mieke van Kasbergen van o.a. Bezetting Portugese Ambassade en Lesbian nation

© Peti Buchel