mensen aan het werk/people at work

Mensen aan het werk teken ik graag. Het is spannend en informatief. Het vergt echter een bepaalde aanpak, want werken betekent bewegen. Je weet nooit of waar je begint je ook eindigt.

18 demolition work 2016

Mike Wilson is demolishing a wall in the Folly 2016

I love sketching people at work. It is exciting and informative. However it demands a special approach, because working means moving. You never know that where you start is also where you finish your sketch.

Robert Murray the plumber is installing a radiator in the Folly. Robert has a special way of folding his feet under him

Robert Murray the plumber is installing a radiator in the Folly. Robert has a special way of folding his feet under him

Het menselijk lichaam heeft me altijd geboeid. Speciaal het menselijk lichaam dat in beweging is. Vroeger bestudeerde ik The Human Figure in Motion van Edward Muybridge.  Het snelle uitbeelden van beweging op een clichématige manier heb ik geleerd met Beeldleveranciers.

Darren Callaghan painting the kitchen of the house in Polranny 2016

Darren Callaghan painting the kitchen of the house in Polranny 2016

The human body has always fascinated me. Especially when the body is in motion. In the beginning of my career as an artist I studied Edward Muybridge’s Human Figure in Motion. A quick way to portray movement in a standard way I learned while working for Beeldleveranciers.

Jean Cross talking about the Yes Equality Mayo Campaign in the Linen Hall Castlebar 2016

Jean Cross talking about the Yes Equality Mayo Campaign in the Linen Hall Castlebar 2016

Bij ieder werk horen bijbehorende bewegingen en houdingen. Daaraan kan je vaak al zien wat iemand doet en waar hij mee bezig is. Het is daarom belangrijk om van alle bewegingen de meest karakteristieke in de tekening te vangen.

Ank en Els werkend aan het mechanisme van de warmwater boiler, Kimono 2016

Ank en Els werkend aan het mechanisme van de warmwater boiler, Kilmoon 2016

Each job has its own movements and posture. That is the way you notice what somebody is doing and what job he does. Of all the movements it is important to catch the most telling accurately in the sketch.  

Timothy Stevens is looking for the queen bee. Polranny 2016

Timothy Stevens is looking for the queen bee. Polranny 2016

The Ford Fusion gets tested for the NCT in Westport 2016

The Ford Fusion gets tested for the NCT in Westport 2016

Hoe je mensen aan het werk kan tekenen hangt van veel dingen af. Als ik de iemker aan het werk teken heb ik zelf een iemkerpak aan en als het regent probeer ik vanachter een raam te schetsen. Soms is er weinig ruimte om in te bewegen en soms lukt het gewoon niet. Het makkelijkste is als de zon schijnt en je kan zitten waar je wil.

How you sketch people at work depends on different things. If I sketch the beekeeper at work do I also don a beekeeper’s suit. When it rains I try to get a good view from the window. Sometimes there is little space to move around in and in some cases it just doesn’t work out. Ideal is the situation when the weather is nice and there is room to sit anywhere. 

The septic gets emptied. I sketched from the window of the Folly

The septic gets emptied. I sketched from the window of the Folly

In de meeste gevallen vinden mensen het leuk als je ze tekent bij het werk. Ze zijn trots op wat ze doen en dat mag gezien worden. Er was een tijd dat de mannen van Achill niet eens wilden dat je als vrouw er bij was als ze werkten. Maar dat is gelukkig verleden.

In a workshop full flying wood chips 2015

In a workshop full flying wood chips 2015

Pat and Trevor installing the stairs in The Folly. I got my chance when Pat had to hold up the stairs for Trevor to fix it. 2016

Pat and Trevor installing the stairs in The Folly. I got my chance when Pat had to hold up the stairs for Trevor to fix it. 2016

Most of the time people like it when they are sketched while at work. They are proud of their skills and that can be seen. Once upon a time the men of Achill didn’t want a woman around while at work. But that has changed. 

© Peti Buchel